ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Διαδικασία Καταχώρισης

Share |

Η διαδικασία καταχώρισης

Η καταχώριση αρχείου σε αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης είναι μια διαδικασία που διαρκεί λίγα λεπτά, δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις και γίνεται συνήθως από τον ίδιο το δημιουργό (self-archiving) και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις από το αποθετήριο.

Τα βήματα της καταχώρισης υλικού σε Ιδρυματικό Αποθετήριο

  1. Ο δημιουργός ή η ψηφιακή υπηρεσία του φορέα όπου ανήκει (proxy self-archiving service) εισάγει μέσω μιας εύχρηστης οθόνης διεπαφής (interface) τα μεταδεδομένα και επισυνάπτει το αντίστοιχο αρχείο

  2. Ο δημιουργός παραχωρεί στο αποθετήριο τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης και διάθεσης του αρχείου

  3. Ελέγχονται τα πνευματικά δικαιώματα διάθεσης από το αποθετήριο του προς υποβολή υλικού

  4. Γίνεται έλεγχος και τελική διόρθωση των μεταδεδομένων του αντικειμένου

  5. Ελέγχεται η μορφή του υποβληθέντος αντικειμένου σε σχέση με θέματα συμβατότητας

  6. Για καθένα από τα παραπάνω στάδια ελέγχου το αντικείμενο μπορεί α) να απορριφθεί και να διαγραφεί, β) να επιστραφεί στον συγγραφέα με παρατηρήσεις για διόρθωση και εκ νέου υποβολή και γ να γίνει αποδεκτό και να καταχωρηθεί στο αποθετήριο

  7. Αν το αντικείμενο γίνει αποδεκτό παίρνει έναν μοναδικό κωδικό και αποκτά τη δική του URL διεύθυνση ώστε να είναι διαρκώς προσβάσιμο.

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ