ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Πολιτικές

Share |
Η πιο γνωστή πολιτική αρχειοθέτησης προτείνεται στη διακήρυξη του Βερολίνου, σύμφωνα με την οποία οι φορείς πρέπει να απαιτούν από τους ερευνητές τους να καταθέτουν αντίγραφο των δημοσιευμένων άρθρων τους σε αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης.

Ήδη το 68% των εκδοτών επιτρέπει την αρχειοθέτηση postprint υλικού.

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων που έχουν υιοθετήσει πολιτική ανοικτής πρόσβασης και απαιτούν από τους ερευνητές τους να καταθέτουν αντίγραφο του άρθρου τους στο αποθετήριό τους.

Τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα;

Γενικά υποστηρίζεται η άποψη ότι οι δημιουργοί πρέπει να διατηρούν τα πνευματικά τους δικαιώματα για τις περιπτώσεις της αυτο-αρχειοθέτησης και όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το έργο τους για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Δεδομένου ότι οι δημιουργοί έχουν τα πνευματικά δικαιώματα των preprint άρθρων τους μπορούν να αρχειοθετούν αντίγραφα αυτών χωρίς να ζητούν από κανέναν την άδεια.

Όσον αφορά τα postprint άρθρα τα θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων περιπλέκεται. Αν οι δημιουργοί έχουν παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα των postprint άρθρων τους στον εκδότη τους, πρέπει να έρθουν σε συμφωνία μαζί του για να τα αρχειοθετήσουν σε αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης.

Αν η συμφωνία με τον εκδότη δεν είναι εφικτή ο δημιουργός μπορεί να τροποποιήσει την άδεια χρήσης ή αν δεν μπορεί να γίνει αυτό μπορεί να συνδέσει στο preprint τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να είναι postprint.

Τα θεσμικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης προκειμένου να καταχωρούν και να διαχειρίζονται το υλικό των ερευνητών τους πρέπει να εξασφαλίζουν από τους ερευνητές τους ανέκκλητη, μη-αποκλειστική και royalty-free άδεια διάθεσης του περιεχομένου, μετατροπής του στην κατάλληλη μορφή για ψηφιακή πρόσβαση και συντήρησής του στο διηνεκές.

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ