ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Στατιστικά Στοιχεία

Share |
Μια συγκεντρωτική εικόνα του ποσοστού αποθετηριών ανοικτής πρόσβασης ανά ήπειρο παρουσιάζεται στην παρακάτω γραφική παράσταση. Η ενημέρωση των στατιστικών στοιχείων γίνεται δυναμικά από το διαδικτυακό τόπο της OpenDoar . Πρόκειται για έναν έγκυρο κατάλογο των αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ προσφέρει και άλλες υπηρεσίες όπως μηχανή αναζήτησης των αποθετηρίων καθώς και εργαλεία υποστήριξης στους διαχειριστές και παρόχους αποθετηρίων.
OpenDOAR Chart: Proportion of Repositories by Continent - Worldwide
ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ