ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση
  • Home
  • Πολιτικές

Πολιτικές

Share |

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται με συντομία εθνικές πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα και συγκεκριμένα σε αυτήν που διεξάγεται με δημόσιους πόρους. Παρότι η Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα είναι ζητούμενο, και μάλιστα με την ισχυρή προτροπή της Κομισιόν στην Ευρώπη, λίγες χώρες στην Ευρώπη και τον κόσμο διαθέτουν σαφείς πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση.

Η καταγραφή των πολιτικών είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει μόνο πολιτικές οι οποίες καθιστούν την Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα υποχρεωτική για τους ερευνητές-δικαιούχους δημόσιας χρηματοδότησης (Open Access Mandates). Δεν περιλαμβάνει πολιτικές οι οποίες συνιστούν την Ανοικτή Πρόσβαση, όπως επίσης και σχετικές πολιτικές ιδιωτικών φορέων χρηματοδότησης της έρευνας. Έμφαση όμως δίνεται στις διαδικασίες εντός την ΕΕ, που οδήγησαν σε συγκεκριμένες αποφάσεις και ωθούν τα κράτη-μέλη προς τη διαμόρφωση σαφών πολιτικών.

Μία συστηματική αποδελτίωση πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ανά τον κόσμο μπορείτε να βρείτε στην πύλη Sherpa-Juliet, την οποία έχει αναπτύξει και διατηρεί η κοινοπραξία SHERPA, με έδρα το πανεπιστήμιο του Nottingham (http://www.sherpa.ac.uk/juliet/ ).

περιεχόμενα

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ