ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση
  • Home
  • Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σκοπός

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί έχει ως σκοπό την αποτίμηση του βαθμού εξοικείωσης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με τις υποδομές ανοικτής πρόσβασης, και συγκεκριμένα με τα αποθετήρια. Στοχεύει επιπλέον στην καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων για τα οφέλη των αποθετηρίων, αλλά και τους προβληματισμούς σχετικά με τους περιορισμούς και τις δυσκολίες στη χρήση τους.

Η άποψή σας είναι σημαντική και πρόκειται να συμβάλλει δημιουργικά στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μοντέλου λειτουργίας ανάλογων υποδομών ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα.


Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο:
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο/Οργανισμός: *
Τμήμα/Ινστιτούτο:
Θέση: *
Ειδικότητα: *
Ηλικία:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
E-mail: *

Όλα τα πεδία που αναφέρονται με * είναι υποχρεωτικά.1. Γνωρίζετε την έννοια της ανοικτής πρόσβασης;

NAI        OXI


2. Αν ΝΑΙ θεωρείτε την ανοικτή πρόσβαση3. Γνωρίζετε υποδομές ανοικτής πρόσβασης (ηλεκτρονικά αποθετήρια, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κλπ.);

NAI        OXI


4. Διαθέτει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο όπου εργάζεστε κάποια υποδομή ανοικτής πρόσβασης;

NAI        OXI


5. Αν ΟΧΙ, θεωρείτε ότι θα ταίριαζε στην κουλτούρα του η δημιουργία μιας τέτοιας υποδομής;

NAI        OXI


6. Πόσο σας ενδιαφέρει η χρήση ενός αποθετηρίου ανοικτής πρόσβασης αν γίνει διαθέσιμο στο Ίδρυμα/Οργανισμό/Ερευνητικό Κέντρο όπου εργάζεστε;
7. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης;

NAI        OXI


8. Αν ΝΑΙ, πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε;


9. Αν ΟΧΙ, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν το έχετε κάνει έως τώρα;

Δεν γνωρίζω κανένα αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης
Δεν έχω χρόνο να χρησιμοποιώ αυτή την υποδομή
Υπάρχουν άλλες υποδομές που εξυπηρετούν τις ανάγκες μου για πρόσβαση σε επιστημονικές πηγές. Παρακαλούμε προσδιορίστε:
Άλλο. Παρακαλούμε, προσδιορίστε:

10. Θα διαθέτατε το επιστημονικό υλικό σας σε ένα αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης;

NAI        OXI


11. Αν NAI:

I. Ποιους από τους παρακάτω τύπους επιστημονικού υλικού θα καταθέτατε ελεύθερα;

Άρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικό με κριτές
Άρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικό χωρίς κριτές
Άρθρα εν αναμονή αξιολόγησης
Άρθρα συνεδρίων
Mεταπτυχιακές εργασίες
Συλλογές δεδομένων
Διδακτικό υλικό
Άλλο (φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, ταινίες, διαγράμματα, κλπ.). Παρακαλούμε, προσδιορίστε:

ΙΙ. Ποιοι περιορισμοί ή ειδικές συνθήκες (εάν υπάρχουν) θα θέλατε να διέπουν τη διάθεση/χρήση του επιστημονικού σας υλικού;ΙΙΙ. Σε ποιο βαθμό θα ήσασταν διατεθειμένοι να συμμετέχετε στη διαδικασία υποβολής του επιστημονικού σας υλικού;

Θα υπέβαλα ο ίδιος το υλικό μου
Δεν θα υπέβαλα ο ίδιος το υλικό, αλλά θα έλεγχα την ορθότητα της διαδικασίας
Δεν θα υπέβαλα ο ίδιος το υλικό, αλλά θα συνεργαζόμουν με το άτομο που θα το υπέβαλε για λογαριασμό μου
Θα προτιμούσα να μη συμμετέχω καθόλου στη διαδικασία υποβολής


12. Τι θα σας αποθάρρυνε να διαθέσετε το επιστημονικό σας υλικό σε ένα αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης;

Tα δικαιώματα διανομής του υλικού μου στο ίδρυμα/οργανισμό
Ανησυχώ μήπως χάσω το δικαίωμα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας των ιδεών μου
Ανησυχώ για το ότι εργασίες δεν θα λαμβάνουν citations και δεν θα προσμετρώνται σε διαδικασίες αξιολόγησης
Δεν είμαι εξοικειωμένος με το διαδίκτυο και με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (π.χ. Ms Office)
Άλλο. Παρακαλούμε, προσδιορίστε:

13. Ποιες από τις παρακάτω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρεί ένα αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης κατά τη γνώμη σας; (Επιλέξτε τις κυριότερες)

Να καθιστά τις εργασίες του επιστημονικού τομέα που με ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα διαθέσιμες
Να διαθέτει τύπους υλικού που δεν είναι διαθέσιμοι μέσω της παραδοσιακής εκδοτικής διαδικασίας (π.χ. γραφικά, φωτογραφίες, υλικό video, audio, κλπ.)
Να καθιστά την έρευνά μου διαθέσιμη σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο με πολύ λίγη προσπάθεια από τη μεριά μου και χωρίς να πρέπει να διατηρώ δικό μου ιστοχώρο
Να εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη συντήρηση του ερευνητικού υλικού μου σε ψηφιακή μορφή
Να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες
Άλλο. Παρακαλούμε, προσδιορίστε: