ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση
  • Home
  • Ανοικτή Πρόσβαση και Ορίζοντας 2020

Ανοικτή Πρόσβαση και Ορίζοντας 2020

Share |

Στον Ορίζοντα 2020 η ανοικτή πρόσβαση είναι υποχρεωτική για όλες τις δημοσιεύσεις, οι οποίες πρέπει να κατατίθενται σε αποθετήρια. Έχει, επιπλέον, τεθεί σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα για την ανοικτή πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα σε επτά επιστημονικές περιοχές.

Τα κόστη για δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης είναι επιλέξιμα κατά τη διάρκεια των έργων και υπό προϋποθέσεις και μετά το πέρας των έργων.

Στη βάση του εθνικού του ρόλου, το ΕΚΤ παρέχει στους Έλληνες ερευνητές συστηματική ενημέρωση για τις σχετικές υποχρεώσεις που υφίστανται στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και οδηγίες για να ανταποκριθούν σε αυτές. Οι ακόλουθες πηγές έχουν διαμορφωθεί από το ΕΚΤ ή συλλεγεί για την ενημέρωση των Ελλήνων επιστημόνων.

Ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ανοικτή  πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα

Οδηγοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πηγές του OpenAire

Περισσότερες πηγές από το OpenAire: https://www.openaire.eu/oa-in-h2020/oa-in-h2020/h2020/
Πηγές του MedOANet

 

 

 

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ