ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση
 • Home
 • Αποθετήρια

Αποθετήρια

Share |

περιεχόμενα

 • :: Τι Είναι
  Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και τα οφέλη των ηλεκτρονικών αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης;
 • :: Πολιτικές
  Ποιές είναι οι κυριότερες πολιτικές αρχειοθέτησης ανοικτής πρόσβασης που ακολουθούνται από ιδρύματα και εκδότες;
 • :: Πρότυπα
  Ποιά πρότυπα και κριτήρια ποιότητας ισχύουν; Κατά πόσο βοηθούν στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των αποθετηρίων;
 • :: Διαδικασία Καταχώρισης
  Πως γίνεται η υποβολή και καταχώριση ενός αρχείου στο αποθετήριο;
 • :: Στατιστικά Στοιχεία
  Δείτε σε γραφική παράσταση στατιστικά στοιχεία για τα ηλεκτρονικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο.
ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ