ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Περιοδικά

Share |

Βυζαντινά Σύμμεικτα
Τεκμήρια
The Historical Review/La Revue Historique
Τετράδια Εργασίας ΙΝΕ/ΕΙΕ
Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ


Παραμένοντας πιστό στο όραμά του να καταστήσει την επιστημονική γνώση προσβάσιμη σε όλους, ώστε να ενισχυθεί η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα, το ΕΚΤ αποφάσισε να θέσει την εφαρμογή του «χρυσού δρόμου» για την Ανοικτή Πρόσβαση, δηλαδή τα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης, ως έναν από τους δύο βασικούς άξονες του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣ Ε+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ, Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης» .

Για την υλοποίηση του «χρυσού δρόμου» για την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης επελέγησαν προϋπάρχουσες έντυπες εκδόσεις των ανθρωπιστικών ινστιτούτων του ΕΙΕ, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση της προσπάθειας.

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών περιοδικών είχε τους εξής στόχους:
• Να παρέχει, ελεύθερα και χωρίς συνδρομή, ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό
• Να προωθήσει το έργο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας επιτυγχάνοντας αύξηση της διάχυσης και απήχησης της έρευνας
• Να καταστήσει προσβάσιμο σε όλους το ερευνητικό περιεχόμενο που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους
• Να συμβάλλει στην προβολή του σημαντικού επιστημονικού έργου του ΕΙΕ
• Να συμβάλλει στη διατήρηση του επιστημονικού αποθέματος του ΕΙΕ
• Να απλοποιήσει τη διαδικασία δημοσίευσης, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ποιότητας
• Να μειώσει τους χρόνους δημοσίευσης που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά έντυπα περιοδικά
• Να συμβάλει σταδιακά στη μείωση του κόστους έκδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων

 

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ