ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Σχετική Βιβλιογραφία

Share |

Σαχίνη, Ε., Τσουκαλά, Β., Χούσος, Κ.Ν., Σταθοπούλου, Ι.-Ο., Πάσχου, Χ.-Ε. «Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» , 18ο συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα,, 4-6 Νοεμβρίου 2009.

Επιστημονική εργασία για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών περιοδικών στις ανθρωπιστικές επιστήμες από το ΕΚΤ με έμφαση σε διαδικασίες και τεχνικά ζητήματα.

Sachini, E., Tsoukala, V., Houssos, N., Stathopoulou, I.-O., Paschou, Ch.-E., Paraskevopoulou, A. «Open Access in the Humanities: a case study of developing three open-access electronic journals in Greece» , 13th International Conference on Electronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies, 10-12 June 2009, Milan, Italy, 543-556.

Επιστημονική εργασία για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών περιοδικών στις ανθρωπιστικές επιστήμες από το ΕΚΤ με έμφαση σε γενικές ιδέες και διαδικασίες.

Χούσος, Ν., Χαρδούβελη, Δ., Σταθόπουλος, Π., Σταμάτης, Κ., Σταυράκης, Η. «Ανάπτυξη Αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης: Ζητήματα και λύσεις» , 18ο συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, 4-6 Νοεμβρίου 2009.

Επιστημονική εργασία για τα τεχνικά θέματα ανάπτυξης Αποθετηρίων

 


ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ