ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Αποθετήρια

Share |

Αξιοποιώντας τις διεθνείς πρακτικές και συμβάλλοντας ενεργά στη σύγκλιση της χώρας στον τομέα της οργάνωσης και ελεύθερης διάθεσης του επιστημονικού περιεχομένου, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ενέταξε στις δράσεις του την υλοποίηση των παρακάτω υποδομών:


«Ήλιος» - Το Αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τη συστηματική συλλογή, οργάνωση και διάθεση της επιστημονικής εκροής (επιστημονικά άρθρα, βιβλία, κλπ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
«Πανδέκτης» - Θεματικό Αποθετήριο Ανθρωπιστικών Επιστημών για τη διάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτιστικών συλλογών.
Αποθετήριο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών για τη συστηματική συλλογή, οργάνωση, διατήρηση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από Έλληνες φοιτητές.

Και τα τρία παραπάνω Αποθετήρια βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και διαθέτουν με ελεύθερη πρόσβαση έναν σημαντικό αριθμό τεκμηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται δράσεις για τη διεύρυνση του υλικού των Αποθετηρίων τόσο με εισαγωγή αναδρομικού υλικού, όσο και με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αυτό-αρχειοθέτησης, την αύξηση του αριθμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενσωμάτωση τεχνολογιών web 2.0, οι οποίες θα επιτρέψουν την ευρύτερη αξιοποίηση του περιεχομένου αλλά και τη διεύρυνση του αριθμού των χρηστών.

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ