ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Webinars για την ανοικτή πρόσβαση

Share |

 Πιλοτική Δράση Χρηματοδότησης Δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης έργων του 7ου ΠΠ (FP7 Post Grant OA Pilot)  (24/5/2016)

 Σύνδεσμος παρουσίασης (audio+ppt)   - στην αγγλική γλώσσα

Παρουσίαση: Pablo de Castro, LIBER

Το Webinar διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σε συνεργασία με το Digital Curation Centre και το LIBER (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών).  Απευθύνεται σε ερευνητές, υπεύθυνους έργων και βιβλιοθηκονόμους, επιστήμονες της πληροφόρησης. Εξηγεί τις απαιτήσεις για τη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από την ΕΕ οι οποίες είναι απόρροια έργων FP7 τα οποία έχουν λήξει τα δύο τελευταία χρόνια και η δημοσίευση έχει γίνει μετά τη λήξη τους (post-grant). H παρουσίαση καλύπτει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τη διαδικασία υποβολής αιτήματος, τα αποτελέσματα από την έως τώρα υποβολή αιτήσεων, αποτελέσματα για την Ελλάδα, τον εναλλακτικό μηχανισμό χρηματοδότησης (χρηματοδότηση περιοδικών που δεν χρεώνουν Article Processing Charges)

Research Data Management (26/11/2015)

Σύνδεσμος παρουσίασης (audio+ppt)  - στην αγγλική γλώσσα

Παρουσίαση: Martin Donnelly- Digital Curation Centre-Eδιμβούργο

Το webinar διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σε συνεργασία με το Digital Curation Centre και το ευρωπαϊκό έργο FOSTER. Απευθύνεται σε ερευνητές, υπεύθυνους έργων και βιβλιοθηκονόμους, επιστήμονες της πληροφόρησης. Εξηγεί τί είναι η διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων, ποιές είναι οι απαιτήσεις του Ορίζοντα 2020 και που μπορούν οι ερευνητές να εντοπίσουν πηγές βοήθειας για τη διαμόρφωση Σχεδίων Διαχείρισης Δεδομένων (Data Management Plans)  

 

OpenAIRE Interoperability webinar (10/6/2015)

Σύνδεσμος παρουσίασης (audio+ppt)  - στην αγγλική γλώσσα

Παρουσίαση: Pedro Principle (Universidad do Minho)  and Jochan Schirrwagen (Bielefeld University)

Η διαλειτουργικότητα των ιδρυματικών αποθετηρίων με το OpenAIRE επιτρέπει στα μεταδεδομένα περιεχομένου τους να είναι ορατά και προσβάσιμα μέσω της υποδομής OpenAIRE, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στις δημοσιεύσεις που γίνονται από τα πανεπιστήμια και αρχειοθετούνται στα αποθετήρια.

To webinar διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OpenAIRE από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Minho (Πορτογαλία) και το Πανεπιστήμιο του Bielefeld (Γερμανία). Απευθύνεται κυρίως στους υπευθύνους αποθετηρίων (βιβλιοθηκονόμους και πληροφορικούς) ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και συναφών φορέων έρευνας που διαθέτουν ή αναπτύσσουν αποθετήριο. 

 

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ