ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Δράσεις ΕΚΤ για την Ανοικτή Πρόσβαση

Share |
Παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ελεύθερου λογισμικού και των εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης, το ΕΚΤ υιοθετεί τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης και:
• Υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες της ‘Κίνησης για την Ανοικτή Πρόσβαση' (Open Access Movement) που διενεργούνται σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές.
• Υπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την Ανοικτή Πρόσβαση και ενθαρρύνοντας τους ερευνητές να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους με βάση τις αρχές της.
• Στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' Φάση, Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης», συνέβαλε στην ενίσχυση της  της εθνικής υποδομής για την έρευνα και την τεχνολογία, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία αποθετηρίων και επιστημονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, με στόχο την προώθηση τόσο του «χρυσού δρόμου» (περιοδικά ανοικτής πρόσβασης), όσο και του «πράσινου δρόμου» (αυτό-αρχειοθέτηση σε αποθετήρια) για την Ανοικτή Πρόσβαση.
• Συμβάλλει στην προβολή της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα με τη δημιουργία και την υποστήριξη της πύλης www.openaccess.gr. Στόχος λειτουργίας της πύλης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την Ανοικτή Πρόσβαση, τις σχετικές εξελίξεις σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και τις νέες σχετικές δράσεις του ΕΚΤ και άλλων ελληνικών φορέων
• Συμβάλλει στο διάλογο για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα με τη δημιουργία και υποστήριξη ενός blog για την Ανοικτή Πρόσβαση στο www.openaccess.gr/blog. To blog λειτουργεί συμπληρωματικά με το δικτυακό τοπο www.openaccess.gr ως ένα βήμα διαλόγου ανοικτού προς όλους, ώστε να αναδειχθούν καίρια ζητήματα, πρακτικές και προβληματισμοί σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα.
• Με στόχο την προβολή της Ανοικτής Πρόσβασης στο ελληνικό κοινό διοργανώνει, από το 2008, διεθνή συνέδρια με θέμα την Ανοικτή Πρόσβαση .
ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ