ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Τι Είναι

Share |
Σύμφωνα με τον ορισμό του Charles W. Bailey, Jr. πρόκειται για ηλεκτρονικά περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα ελεύθερα προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 1. Είναι ακαδημαϊκά
 2. Χρησιμοποιούν μεθόδους ελέγχου ποιότητας, παρόμοιες με αυτές των παραδοσιακών περιοδικών (π.χ. διαδικασία peer review)
 3. Είναι ψηφιακά
 4. Είναι ελεύθερα προσβάσιμα
 5. Επιτρέπουν στους δημιουργούς να διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματά τους
 6. Χρησιμοποιούν άδειες χρήσης της Creative Commons ή παρόμοιων οργανισμών
 7. Εκδίδονται από μη-κερδοσκοπικούς (π.χ. PLoS) ή κερδοσκοπικούς οργανισμούς (π.χ. Biomed Central).

Ποια οφέλη προσφέρουν;

 • Επιτρέπουν την άμεση δημοσίευση του ακαδημαϊκού και επιστημονικού περιεχομένου
 • Επιτρέπουν την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος επιστημονικών δημοσιεύσεων και την πλήρη διάχυση της γνώσης
 • Δεν διαταράσσουν το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης από κριτές
 • Μεγιστοποιούν τις δυνατότητες των αναφορών που γίνονται στις επιστημονικές δημοσιεύσεις (citation index)
 • Αυξάνουν το δείκτη απήχησης και αναγνωρισιμότητας (impact factor)
 • Συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο.

Πώς χρηματοδοτούνται;

Τα ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης έχουν κυρίως λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα καθώς ακολουθούν ίδιες μεθόδους με τα παραδοσιακά περιοδικά όπως η αξιολόγηση από κριτές και η επιμέλεια.

Καθώς όμως η έννοια της Ανοικτής Πρόσβασης αποκλείει εξ ορισμού την επιβολή συνδρομών, τα ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης καλούνται να βρουν άλλους τρόπους χρηματοδότησης για να καλύψουν τα έξοδά τους. O Peter Suber αναφέρει κάποιους:

 • Τέλη δημοσίευσης για τα άρθρα που έχουν εγκριθεί για δημοσίευση, τα οποία καλύπτονται (πλήρως ή μερικώς)
  • είτε από τους δημιουργούς
  • είτε από ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα όπου ανήκουν οι δημιουργοί
 • Επιχορηγήσεις που εξασφαλίζουν οι εκδότες ανοικτής πρόσβασης
 • Επιδοτήσεις (με τις οποίες αμείβεται η συντακτική ομάδα) από το θεσμικό φορέα που φιλοξενεί το περιοδικό ή από επαγγελματικές ενώσεις
 • Πρόσθετες λειτουργίες με χρηματικό αντίτιμο (όπως υπηρεσίες σύστασης, έντυπη έκδοση).
ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ