ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Hμερίδα MedOANet 2012

Share |

 

Ημερίδα ΜedOANet 2012
"Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση"

6 Δεκεμβρίου 2012, Aθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48)

Tο Εθνικό Κέντρο Tεκμηρίωσης (EKT) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα "Διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση" την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας). Στόχος της εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet, είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες πολιτικές και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, να ενημερώσει για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και να συμβάλει στη συντονισμένη υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα.

Με στόχο τον συντονισμό και την προώθηση των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση, τόσο σε εθνικό όσο και σε μεσογειακό επίπεδο, το έργο MedOANet (Mediterranean Open Access Network, www.medoanet.eu), το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, διευκολύνει τη διαμόρφωση επιτυχημένων πολιτικών από εθνικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και φορείς χρηματοδότησης της έρευνας.

Το MedOANet, που σχεδιάστηκε και συντονίζεται από το ΕΚΤ (www.ekt.gr), εντάσσεται στο πλαίσιο συστηματικών δράσεων του φορέα για την προώθηση και την εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας. Με βάση τον θεσμικό του ρόλο, το ΕΚΤ αναπτύσσει ηλεκτρονικές ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες που αφορούν στη συλλογή, διάθεση και διατήρηση περιεχομένου επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού. Το κύριο αναπτυξιακό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι το έργο "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας" (www.epset.gr).

Η Ημερίδα είναι μία από τις έξι που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στις μεσογειακές χώρες που συμμετέχουν στο MedOANet (Ελλάδα,  Ιταλία, Γαλλία,  Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία). Απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στη χρηματοδότηση και παραγωγή της έρευνας, στη χάραξη πολιτικών έρευνας, στη διάχυση και χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη χώρα, όπως είναι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται παρουσιάσεις από σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της έρευνας και της Ανοικτής Πρόσβασης, τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Το πρώτο μέρος της Ημερίδας θα επικεντρωθεί στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης. Ο Δρ. Jean-Francois Dechamp, από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα παρουσιάσει τις πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ιδιαίτερα την πρόσφατη σύσταση της Επιτροπής, καθώς και τον ρόλο της Ανοικτής Πρόσβασης στο πρόγραμμα Horizon 2020.

Αμέσως μετά, σε απευθείας σύνδεση με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Queensland της Αυστραλίας, o Καθηγητής Tom Cochrane (Αντιπρύτανης σε θέματα Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης), θα παρουσιάσει, ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, την υποχρεωτική πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης, που το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε από το 2009, καθώς και τα αποτελέσματά της μέχρι σήμερα. Τέλος, η Δρ Alma Swan, Διευθύντρια Ευρώπης του SPARC Europe, θα επικεντρωθεί στους παραμέτρους που χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη οι φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας, για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση.

Το δεύτερο μέρος της Ημερίδας επικεντρώνεται στην ελληνική πραγματικότητα, σε σχέση με τις πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης. Οι εκτεταμένες έρευνες με τη μορφή ερωτηματολογίων που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του MedOANet, έρχονται να προσφέρουν συνολικά στοιχεία για το τοπίο της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα, στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προκειμένου να οδηγήσουν σε βιώσιμες εθνικές πολιτικές που εξασφαλίζουν Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση. Eπίσης, ο Δρ. Νίκος Χούσος (Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ) και η Ν. Μανωλά (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) θα επικεντρωθούν στην Ανοικτή Πρόσβαση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ελληνικής έρευνας και ειδικότερα σε υποδομές όπως το ιδρυματικό αποθετήριο Ήλιος του ΕΙΕ, το  Εθνικό Αρχείο των Διδακτορικών Διατριβών και η ερευνητική υποδομή OpenAIRE. 

Τα στοιχεία για την Ανοικτή Πρόσβαση στον ελληνικό χώρο θα παρουσιάσει, εκ μέρους του ΕΚΤ, η Δρ Βικτωρία Τσουκαλά, συντονίστρια του MedOANet. Θα ακολουθήσει στρογγυλή τράπεζα και συζήτηση με συντονίστρια την Δρ. Εύη Σαχίνη, Προϊστάμενη του Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης του ΕΚΤ. Στόχος της συζήτησης είναι να αναδειχθούν τα σχέδια, οι προτάσεις και οι προβληματισμοί εκπροσώπων των φορέων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση και διεξαγωγή της έρευνας και η ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για την εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση σε εθνικό επίπεδο.

Στην στρογγυλή τράπεζα θα συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας με αντικείμενο την Ανώτατη Εκπαίδευση και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, εκπρόσωποι από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, και την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, καθώς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ανοικτής Πρόσβασης.

Η Ημερίδα αναμένεται να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στους φορείς που εκπροσωπούν. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δεδομένου όμως ότι ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος, απαιτείται online εγγραφή (βλ. Φόρμα Εγγραφής).

Οι γλώσσες της εκδήλωσης είναι η Ελληνική και η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Η Ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση media.ekt.gr/live,  ενώ το βίντεο και οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν στη σελίδα της εκδήλωσης.

 

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ