ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Διεθνές Συνέδριο 2013

Share |

 

Διεθνές Συνέδριο

Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ

Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση
της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας

16 - 18 Οκτωβρίου 2013

Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα, 16 Οκτωβρίου 2013
Ευρωπαϊκό Συνέδριο MedOANet, 17-18 Οκτωβρίου 2013

Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48)

Δείτε τις παρουσιάσεις και τα βίντεο των ομιλητών

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει στην Αθήνα (16-18 Οκτωβρίου 2013) το Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ - Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση ης δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας", το τρίτο κατά σειρά ενός κύκλου διεθνών συνεδρίων με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στις σημαντικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα και το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων. Οι εξελίξεις αυτές υποστηρίζονται από πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το «Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020», η «Κοινοτική Οδηγία για την Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας» και η «Σύσταση της Επιτροπής για την Πρόσβαση στην Επιστημονική Πληροφορία και τη Διαφύλαξή της».

Η ενίσχυση του διαμοιρασμού και της απρόσκοπτης επάναχρησης των αποτελεσμάτων της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας και των δημόσιων δεδομένων αναμένεται να συντελέσει καταλυτικά στην αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών, ενεργειακών και κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας, να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στα κράτη μέλη και να συμβάλει στην καινοτομία.

Το συνέδριο αποτελεί σημείο συνάντησης για ειδικούς σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, για εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στη χάραξη πολιτικών έρευνας, για ερευνητές, για φοιτητές, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το συνέδριο χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες, η πρώτη αφορά την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα και η δεύτερη είναι το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet.

Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα, 16 Οκτωβρίου

Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου (16 Οκτωβρίου) εστιάζει στις διεθνείς και εγχώριες πολιτικές και πρωτοβουλίες γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα, την ανοικτή διακυβέρνηση και τις σχετικές με την Ανοικτή Πρόσβαση δράσεις στην Ελλάδα. Όσον αφορά την ανοικτή διακυβέρνηση, το συνέδριο εξετάζει τη σημασία της απελευθέρωσης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και τη συμμετοχή της χώρας στην πρωτοβουλία Open Government Partnership (OGP), την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και τον κεντρικό διαδικτυκό τόπο για τα ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα data.gov.gr. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι κεντρικές εθνικές πολιτικές και έργα στο χώρο των ανοικτών δεδομένων, της ανοικτής έρευνας και επιστήμης. Τέλος παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που σχετίζονται με τη χρήση ανοικτών δεδομένων ως μέσου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαφάνεια και τη συμμετοχή του πολίτη στη δράση της δημόσιας διοίκησης.

Το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet, 17-18 Οκτωβρίου

Η δεύτερη ενότητα (17-18 Οκτωβρίου) περιλαμβάνει το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet (www.medoanet.eu ). Το έργο συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και προωθεί την εφαρμογή εθνικών πολιτικών στα κράτη της Μεσογείου για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία. Πέρα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, το συνέδριο προσφέρει το βήμα για συζήτηση της εφαρμογής πολιτικών της ανοικτής πρόσβασης από φορείς χρηματοδότησης έρευνας και φορείς διεξαγωγής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλύοντας καλές πρακτικές με στόχο την μεταφορά της σχετικής γνώσης σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, το συνέδριο προσφέρει το βήμα για τη συζήτηση του ρόλου που έχει η ανοικτή πρόσβαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως το European University Association, το League of European Research Universities και το Science Europe.

Το πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις από καταξιωμένες προσωπικότητες του χώρου και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμοδίων φορέων χάραξης πολιτικής, μεγάλων φορέων χρηματοδότησης και φορέων έρευνας από την Ελλάδα και την Ευρώπη που εμπλέκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας. Στο συνέδριο θα απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα η Επίτροπος Έρευνας Máire Geoghegan-Quinn.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως online εγγραφή. (Φόρμα Εγγραφής). Σε όσους συνέδρους το επιθυμούν θα παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής.

Το συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/events/live.

Eπικοινωνία
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
e-mail: vkala@ekt.gr 

 

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ