ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Recode Conference / Open Access @ EKT - Programme

Share |

Πρόγραμμα συνεδρίου

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

09:00 - 09:30

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

09:30 - 10:00

Χαιρετισμός και Εισαγωγή  βίντεο

Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  

Bασίλειος Γρηγορίου, Πρόεδρος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

10:00-10:20

Το πιλοτικό πρόγραμμα για τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα στον Ορίζοντα 2020

Daniel Spichtinger, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Eυρωπαϊκή Επιτροπή

Παρουσίαση / Βίντεο

10:20 - 11:00

Το έργο RECODE και οι Συστάσεις Πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα

Kush Wadhwa (Trilateral Research and Consulting/ Συντονιστής έργου RECODE)  Παρουσίαση / Βίντεο

Βικτωρία Τσουκαλά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εταίρος έργου RECODE

Παρουσίαση / Βίντεο

11:00 - 11:30

Διάλειμμα - Καφές

11:30 - 13:00

1η Συνεδρία: Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα

Simon Hodson (Εκτελεστικός Διευθυντής, CODATA) Παρουσίαση / Βίντεο

Max Wilkinson (Επικεφαλής υπηρεσίας ερευνητικών δεδομένων, University College London)  Παρουσίαση / Βίντεο

Mark Thorley (Επικεφαλής Διαχείρισης Δεδομένων, Natural Environment Research Council/RCUK/CODATA)  Παρουσίαση / Βίντεο

Iratxe Puebla (Deputy Director, PLOS ONE)  Παρουσίαση / Βίντεο

Συντονισμός: Hans Pfeiffenberger (Πρόεδρος ομάδας εργασίας για τα ανοικτά δεδομένα του Science Europe/Helmholtz Association)

13:00 - 14:00

Ελαφρύ Γεύμα

14:00 - 15:30

2η Συνεδρία: Καλές πρακτικές για την περαιτέρω χρήση των ερευνητικών δεδομένων

James Wilson (Project Manager στα ερευνητικά δεδομένα, Oxford University)  Παρουσίαση / Βίντεο

Andy Smith (Επικεφαλής Εξωτερικών Σχέσεων, Elixir Research Infrastructure)  Παρουσίαση / Βίντεο

Hylke Koers (Επικεφαλής Καινοτομίας Περιεχομένου, Elsevier)  Παρουσίαση / Βίντεο

Ingrid Dillo (Σύμβουλος Πολιτικής, Data Archiving and Networked Services/Research Data NL)  Παρουσίαση / Βίντεο

Συντονισμός : Rachel Finn, Σύμβουλος, Trilateral Research and Consulting/ Συντονιστής έργου RECODE  Παρουσίαση / Βίντεο

15:30 - 16:00

Διάλειμμα - Καφές

16:00 - 17:30

Στρογγυλή Τράπεζα: Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα και η ερευνητική κουλτούρα

Josh Wells (Κύριος Ερευνητής, Open Context)  Παρουσίαση / Βίντεο

Jamie Shiers (Project Manager, Τμήμα Πληροφορικής/ Διαχείριση Δεδομένων, CERN)  Παρουσίαση / Βίντεο

Άρτεμις Χατζηγεωργίου (Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)  Παρουσίαση / Βίντεο

Χρήστος Αρβανιτίδης (Κύριος Ερευνητής, ΕΛΚΕΘΕ)  Παρουσίαση / Βίντεο

Ιωάννης Τσαμαρδίνος (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης)  Παρουσίαση / Βίντεο

Συντονισμός: Merel Noorman (Ερευνήτρια, e-Humanities Group, KNAW/ εταίρος RECODE) 

17:30 - 18:00

Συμπεράσματα 1ης Ημέρας

 

 


Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

08:00 - 09:00

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

09:00 - 10:30

3η Συνεδρία: Τα δημόσια ανοικτά δεδομένα ως ερευνητικά δεδομένα
και αντιστρόφως: η πρόκληση της ανοικτής πρόσβασης

Phil Archer (W3C)  Παρουσίαση / Βίντεο

Kevin Ashley (Διευθυντής, Digital Curation Centre)  Παρουσίαση / Βίντεο

Rachel Finn (Σύμβουλος, Trilateral Research and Consulting/ Συντονιτής έργου RECODE)  Παρουσίαση / Βίντεο

Νάνσυ Ρουζούνη (Σύμβουλος, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνης)  Παρουσίαση / Βίντεο

Συντονισμός: Πρόδρομος Τσιαβός, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

10:30 - 11:00

Διάλειμμα - Καφές

11:00 - 12:30

Στρογγυλή Τράπεζα: Οι μεγάλες προκλήσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα

Kevin Ashley (Διευθυντής, Digital Curation Centre)  Βίντεο

Geoffrey Boulton (Ομ.Καθηγητής, Παν/μιο Εδιμβούργου/Fellow, The Royal Society/CODATA)  Παρουσίαση / Βίντεο

John Wood (Καθηγητής, Research Data Alliance and Association of Commonwealth Universities)  Παρουσίαση / Βίντεο

Kristiina Hormia (Πρόεδρος, League of European Research Libraries)  Παρουσίαση / Βίντεο

Ignasi Labastida I Juan (Μέλος League of European Research Universities/ Συγγραφέας Οδικού Χάρτη για Ερευνητικά Δεδομένα του LERU)  Βίντεο

Jennie Larkin (Ανώτατη Σύμβουλος Προγραμμάτων και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Γραφείο Αναπληρωτή Διευθυντή για Επιστήμη Δεδομένων, National Institutes for Health)  Παρουσίαση / Βίντεο

Συντονισμός: Alma Swan (Διευθύντρια, SPARC Europe)

12:30 - 13:00

Συμπεράσματα Συνεδρίου

   

 

ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ