ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αναζήτηση

Πρόγραμμα – Εισηγήσεις

Share |
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008
09:00-09:30 Εγγραφές – Καφές
09:30-10:00 Χαιρετισμοί
10:00-10:45

Open Access: Restoring the Republic of Science and its Great Conversation
Jean-Claude Guédon (Keynote Speaker)    Βίντεο Ομιλίας Real Player
Καθηγητής, Department of Comparative Literature, University of Montreal; Αντιπρόεδρος της Canadian Society for the Humanities and Social Sciences

Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση
10:45-11:05 Η Ανοικτή Πρόσβαση ως προϋπόθεση για την επιστήμη
Γιάννης Λάριος    Ομιλία , Βίντεο Ομιλίας Real Player
Σύμβουλος Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
11:05-11:25 The Open Access initiative in the context of the European ICT Research Infrastructure Service
Κυριάκος Μπαξεβανίδης   Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα "GEANT & e-Infrastructure", Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
11:25-11:45 Access to Sientific Information: European Commission initiatives
Deirdre Furlong     Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
11:45-12:05 Open Access policy and practice: the view from the Wellcome Trust
Chris Bird    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Δικηγόρος, The Wellcome Trust
12:05-12:20 Ερωτήσεις-Συζήτηση
12:20-12:35 Διάλειμμα – Καφές
12:15-12:45 Συνέντευξη Τύπου
Υποδομές
12:35-13:05 Open Access Repositories and Journals – International Overview
David Prosser    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Διευθυντής, SPARC Europe (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)
13:05-13:25 NARCIS - more than a gateway to Open Access publications in the Netherlands
Elly Dijk   Ομιλία ,  Βίντεο Ομιλίας Real Player
Επιμελήτρια Επιστημονικών Εκδόσεων, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
13:25-13:45 Αποθετήρια και Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Εύη Σαχίνη    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής & Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
13:45-14:05 Ψηφιακά Αποθετήρια: Ελληνική Πραγματικότητα
Μάρα Νικολαΐδου    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
14:05-14:20 Ερωτήσεις-Συζήτηση
14:20-16:00 Γεύμα
Πνευματικά Δικαιώματα
16:00-16:30 Authors and Open Access - The Role of Creative Commons Licenses
Michael W. Carroll     Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Επισκέπτης Καθηγητής Νομικής, American University, Washington College of Law, D.C. & Καθηγητής Νομικής του Villanova University School of Law; Μέλος του Board of Directors of Creative Commons organization; Μέλος του Advisory Board of Science Commons organization
16:30-16:50 Επανεξετάζοντας τα όρια της νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ενόψει της Ανοικτής Πρόσβασης I
Διονυσία Καλλινίκου    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
16:50-17:10 Επανεξετάζοντας τα όρια της νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ενόψει της Ανοικτής Πρόσβασης IΙ
Μαρίνος Παπαδόπουλος    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Δικηγόρος J.D., M.Sc., Legal Lead Creative Commons Ελλάδας
17:10-17:30 Ελεύθερη Πρόσβαση, Ελεύθερο Λογισμικό, Ελεύθερο Περιεχόμενο: οι τάσεις στην Ελλάδα
Θεόδωρος Καρούνος    Ομιλία , Βίντεο Ομιλίας Real Player
Ερευνητής, Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
17:30-17:45 Ερωτήσεις-Συζήτηση
17:45-18:00 Ολοκλήρωση εργασιών 1ης ημέρας
Παράλληλη Συνάντηση Εργασίας (Μικρό Αμφιθέατρο ΕΙΕ)
16:00-16:30 Πλατφόρμες, Εργαλεία και Τεχνολογίες Υλοποίησης Υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008
09:00-09:30 Εγγραφές – Καφές
Επιχειρησιακά Μοντέλα & Επιτυχημένα Παραδείγματα
09:30-10:00 Pioneering Open Access for scholarly monographs: the Open Humanities Press
Jean-Claude Guédon    Βίντεο Ομιλίας Real Player
Καθηγητής, Department of Comparative Literature, University of Montreal; Αντιπρόεδρος της Canadian Society for the Humanities and Social Sciences
10:00-10:30 Το έργο Scoap3 και τα οφέλη για την Επιστημονική Επικοινωνία
Κωνσταντίνος Ζιούτας   Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Μέρος 1ο Real Player , Βίντεο Ομιλίας Μέρος 2ο Real Player
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εκπρόσωπος ομάδας Πειράματος CAST (CERN)
Anne Gentil-Beccot   Ομιλία ,   Βίντεο Ομιλίας Real Player
CERN Scientific Information Service
10:30-10:50 Βυζαντινά Σύμμεικτα: ένα ηλεκτρονικό περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ταξιάρχης Κόλιας    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δ/ντής Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
10:50-11:10 e- Ζωφόρος του Παρθενώνα, μια εφαρμογή για αρχαιολόγους αλλά και για παιδιά
Κορνηλία Χατζηασλάνη    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Υπουργείο Πολιτισμού
11:10-11:30 Open Access through the online services of the Publications Office
Christine Michaut    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
EU Publications Office, Promotion of online services
11:30-11:45 Ερωτήσεις-Συζήτηση
11:45-12:00 Διάλειμμα-Καφές
Τεχνολογίες Υποστήριξης Συστημάτων και Υποδομών
12:00-12:30 Ηλεκτρονικές Υποδομές Ψηφιακών Αποθετηρίων Περιεχομένου & Υπηρεσιών
Ιωάννης Ιωαννίδης    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
12:30-13:00 Institutional Repositories and CRIS systems – infrastructure, concepts and organisation
Keith G. Jeffery   Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Καθηγητής & Διευθυντής, Information Technology & International Strategy Science and Technology Facilities Council, UK; Πρόεδρος του euroCRIS (Current Research Information Systems) και του ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)
13:00-13:30 Τεχνολογίες Διαλειτουργικής Διαχείρισης & Πρόσβασης σε Πολιτιστικό Περιεχόμενο
Στέφανος Κόλλιας   Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
13:30-14:00 Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων
Ανδρέας - Γεώργιος Σταφυλοπάτης   Oμιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
14:00-14:30 Τεχνολογίες & Εργαλεία για την υλοποίηση Αποθετηρίων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών
Νίκος Χούσος    Ομιλία Βίντεο Ομιλίας Real Player
Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων, EΚΤ
14:30-14:45 Ερωτήσεις-Συζήτηση
14:45-15:00 Ολοκλήρωση εργασιών Συνεδρίου
ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ